Schulden afbouwen, hoe doe je dat?

Home » Blog » Schulden afbouwen, hoe doe je dat?
19 feb 2017
Particulieren - Sparen

Schulden afbouwen, hoe doe je dat?

Indien u schulden heeft die u moeilijk onder controle kan houden dan weegt dit op uw leven, denken en dat uit zich ook in uw dagelijkse handelingen en gedragingen. Lees meer over hoe u uw schulden zo kan organiseren zodat u deze versneld kan afbouwen. Zal het een inspanning vragen? Uiteraard!

  

Waarom is het zo belangrijk om uw schulden in de juiste volgorde aan te pakken?

De gevolgen van het niet betalen van bepaalde rekeningen kan u duur te staan komen, duurder dan anderen. 

Dus als u moeite heeft om alles betaald te krijgen dan is het raadzaam om al uw schulden te inventariseren en op te splitsen in bepaalde categoriën. Weet hoeveel u nog moet betalen, aan wie, wat is je relatie, zijn er onderhandelingsmogelijkheden, kan er een afbetalingsplan of schuldreductie doorgevoerd worden,...

 • Dringende betalingen
 • Minder dringende betalingen
 • Onvoorziene betalingen
  

Wat als u slechte vooruitzichten heeft?

 • U moet een grote boete of gerechtskosten betalen 
 • Uw wagen begeeft het en u heeft geen geld om deze te repareren, laat staan een andere te kopen.
 • Afsluiting van uw nutsvoorzieningen en telecom
 • Laatse waarschuwing achterstand betaling persoonlijke leningen
 • Laatste waarschuwing achterstand betaling hypothecaire leningen
 • Achterstand op uw huur, met mogelijk direct bevel tot verlaten van de woning
  

Laat u dringend adviseren en bijstaan om uw situatie terug op de rails te krijgen. Een schuldadviseur contacteren is misschien een moeilijke stap, maar als u niet snel controle neemt over uw schulden dan zullen zij dit over u doen, als dit nog niet het geval is. Werk een afbetalingsplan uit dat werkt voor alle partijen. Maar voor u dit kan doen, zullen we u informeren over de eerste stappen die u moet nemen om de schade/bijkomende kosten te beperken.

Indien u wordt aangemaand om te betalen of om naar de rechtbank te gaan, doe dat dan ook. In het eerste geval kan er in geval van niet-betaling, omdat het op dat moment niet mogelijk is, misschien een oplossing gevonden worden maar niet naar de rechtbank gaan of niet ingaan op de uitnodiging van een deurwaarder of incassobureau is uit den boze. Spreken werkt nog steeds beter dan doen alsof er niets aan de hand is.

  

Waar legt u prioriteit bij het terugbetalen van schulden?

De eerste achterstallige betalingen en schulden die u moet betalen zijn deze die u duur te staan kunnen komen als u niet (snel) betaalt. Dit is daarom niet de meest dure lening, of die dure achterstand op uw Visa of MasterCard, maar het zijn die betalingen die moeten gebeuren om erger de vermijden.

  

Dringende betalingen:

 • Boetes en gerechtskosten
 • Achterstallen op BTW, sociale bijdragen, andere belastingen
 • Onderhoudsgeld
 • Gas, water en electriciteit
 • Hypothecaire leningen, leningen waar uw huis als onderpand staat
 • Huurkoopovereenkomsten (als het een "asset" is en geen lopende kost)
  

Wat zijn "minder" dringende betalingen en schulden?

De gevolgen van niet-betaling van deze rekeningen of eenmaal een betaling missen is niet rampzalig. Het zal mogelijk bijkomende kosten met zich meebrengen maar deze vallen nog mee in het kader van het betalingsuitstel dat u daardoor krijgt. Indien u blijft volharden in het niet betalen dan zal deze "minder" dringende schuld ook problematisch worden. Dus goede opvolging is geboden als u kosten, advocaten, incassobureaus, rechtbanken en deurwaarders wil vermijden.

  

Minder dringende betalingen:

 • Negatief staan op uw rekening (opgepast met verplichte nulstelling)
 • Persoonlijke leningen (niet hypothecair)
 • Kredietkaartschulden
 • Leningen bij familie en vrieden
  

Hoe betaalt u snel uw minder dringende betalingen sneller af?

 • Betaal eerst de schulden waar de aanmaningskosten en -interesten het hoogste zijn
 • Pak eerst de schulden aan met de hoogte interestvoet.
 • Controleer of u moet bijbetalen bij een vervroegde terugbetaling.
 • Betaal zo veel mogelijk af. 
 • Zodra uw meest dure schuld is weggewerkt, betaalt u hetgeen u hieraan afbetaalde extra af aan uw tweede duurste schuld.
  

Win advies in: "hoe kan u sneller uw schulden afbouwen" 

Veel mensen voelen zich beschaamd om hulp te zoeken als ze terugbetalingsproblemen hebben en moeilijk of niet rondkomen. Laat dat u echter niet weerhouden om iemand te contacteren die u kan helpen om een oplossing te vinden voor uw situatie.

  


  

Neem contact op met een adviseur die aangesloten is bij Het Financieel Huis om uw situatie in alle discretie te bespreken.

Gepost door: stijn