Starten als zelfstandige

Home » Blog » Starten als zelfstandige
27 nov 2019
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Starten als zelfstandige

Je hebt een idee, je wil dat idee omzetten in een concreet product of dienst. Je wil daarbij ook starten als zelfstandige.

Eens je dit weet, wachten je een reeks van beslissingen en formaliteiten. Je kan het vergelijken met een puzzel van vier puzzelstukken: startvoorwaarden, ondernemingsvorm, btw-nummer en sociale bijdrage.

Startvoorwaarden: Mag je wel zomaar zelfstandige in hoofd- of bijberoep worden? Je moet immers over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om jouw idee concreet op de markt te brengen. Heb je die markt trouwens als eens van naderbij bekeken? Zal er vraag zijn naar jouw product of dienst? Deze vragen moet je ook beantwoorden in je ondernemingsplan. Maar er zijn nog voorwaarden. Welke vergunningen heb je nodig om met de productie te beginnen? Welke verzekeringen heb je nodig om te starten?

Ondernemingsvorm: Welke ondernemingsvorm past het beste bij jouw statuut als zelfstandige? Ga je voor de eenmanszaak of toch eerder voor de vennootschap? En in het geval van vennootschap: welke soort vennootschap? Elke ondernemingsvorm heeft immers op verschillende vlakken voordelen en nadelen.

Btw-nummer: Dit nummer geldt als jouw uniek identificatienummer. Maar hoe en waar vraag je dit btw-nummer aan? Je hebt hiervoor eerst een ondernemingsnummer nodig. Je schrijft je daarvoor in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De kosten hiervan hangen af van jouw persoonlijke keuzes. Je btw-nummer wordt hetzelfde als je ondernemingsnummer, maar dan met “BTW BE” voor het nummer. Het Financieel Huis Riemst neemt alle administratie hiervan op zich.

Sociale bijdrage: Een zelfstandige staat er niet alleen voor. Hij betaalt een sociale bijdrage aan een verzekeringsfonds dat optreedt als tussenpersoon tussen zelfstandigen en de overheid. Deze bijdrage betaal je als zelfstandige elk kwartaal.

Wil je graag berekenen hoeveel jouw sociale bijdrage zal zijn en wat je hiervoor in ruil krijgt? Kom jij in aanmerking voor een vrijstelling voor btw? Spar er eens over met Het Financieel Huis Riemst.

Gepost door: vincent