Uw kinderen zijn (bijna) afgestudeerd? Dan is het nu tijd om te focussen op uzelf en uw pensioen.

Home » Blog » Uw kinderen zijn (bijna) afgestudeerd? Dan is het nu tijd om te focussen op uzelf en uw pensioen.
27 dec 2016
Particulieren - Pensioen

Uw kinderen zijn (bijna) afgestudeerd? Dan is het nu tijd om te focussen op uzelf en uw pensioen.

Ieder jaar studeren er in België vele kinderen, jongvolwassenen, af. De opportuniteiten die voor hen liggen zijn eindeloos, maar ook voor de ouders. Een ideaal moment dus om even stil te staan bij uw eigen leven als ouder en de doelen die voor uzelf had gezet en nog heeft. Nieuwe avonturen, belevingen en het realiseren van uw doelen liggen nu terug open. Dus indien uw kinderen afstuderen of in de laatste jaren zitten, dan bent u in een unieke positie om uzelf op een nieuw elan te lanceren dat u grotere financiële zekerheid kan opleveren.

De laatste 20-25 jaar heeft u een overweldigend bedrag uitgegeven. De lopende kosten zouden in het beste geval volledig moeten wegvallen als de kinderen de ouderlijke woning verlaten.

Veel financiële adviseurs raden kinderen aan om thuis te blijven wonen om zo goed mogelijk te kunnen sparen. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk en wenselijk. Een kotstudent terug in huis nemen? Het zal misschien enkele maanden duren alvorens uw zoon of dochter aan het werk raakt en u deze niet financieel meer moet ondersteunen. Bijgevolg zal de rekening drastisch verminderd worden. Het is zo dat meeste kinderen bijdragen in de kosten als ze aan het werk zijn en nog thuis wonen.

In dit artikel gaan we hierop niet verder in, maar dit is eveneens een opportuniteit voor de ouders. Héél eenvoudig, de centen die u gewoon bent om uit te geven aan de kinderen kunnen nu gekanaliseerd worden naar andere posten.

  

“De beslissing over hoe deze centen te alloceren of aanwenden

kan een enorme invloed hebben op uw financiële gezondheid op middellange termijn.”

 

Ik ben nu een kleine tien jaar financieel adviseur en ben blij dat ik met honderden alleenstaande ouders en koppels heb mogen spreken die door deze fases zijn gegaan. Het verschil is groot tussen de mensen die de vrijgekomen middelen wijs besteden en deze die hun middelen besteden aan vluchtige zaken. Wat ook een wijze beslissing kan zijn indien u reeds voldoende financiële zekerheid heeft ingebouwd of al een plan aan het uitvoeren bent.

   

De kinderen uit het huis?

Nu is het aan u om de fantastische opportuniteit met beide handen te grijpen en te sparen voor uw ultieme droompensioen. Of misschien kan u wel enkele jaren vroeger stoppen met werken door nu deze inspanning te leveren. Geen bijkomende inspanning, gewoon hetgeen u voorheen uitgaf, vanaf nu sparen voor uzelf en uw partner. Grijp dit moment en werk aan uw pad naar financiële zekerheid. “Nu de kinderen onafhankelijke jongvolwassenen geworden zijn, of toch in die fase terecht gekomen zijn, is het een goed moment om een evaluatie te maken van uw eigen leven. “ We zien regelmatig een jonge 50’er zich een sportwagen aanschaffen. Heeft hij de vrijgekomen fondsen besteed aan een spaaropdracht? Veel mensen staan er niet bij stil maar die wagen zou op termijn wel eens een appartement aan de zee in Frankrijk moeten waard zijn om er hetzelfde “geluk”uit te halen. De wagen is ‘no more’ na tien jaar. Een investering in een appartement dat u 10 jaar verhuurde om dan zelf de wintervakanties door te brengen op pensioenleeftijd of nu een nieuwe wagen, al dan niet op afbetaling? Iets om over na te denken, toch? Laat u ook niet betoveren door cijfers en rendementen en bovenal is uw buikgevoel negeren veelal een slecht idee als u staat voor belangrijke beslissingen in uw leven.

Dat u iets meer gaat uitgeven, is geen probleem. Genieten mag, en zeker met vrienden. Maar stel, u koopt die mooie sportwagen en gaat vanaf nu iedere week eens lekker uit eten en naar de golfclub. Dan bent u onbewust aan het vreten aan uw pensioenkapitaal. Uw uitgavenpatroon stijgt! Uw pensioenkapitaal wordt niet extra opgebouwd in functie van de levensstijl die u nu op dit moment zonder problemen kan betalen.

Maar wat als uw beroepsinkomen wegvalt? Gaat u uw manier van leven dan terug aanpassen als u op pensioen gaat?

  

Enkele zaken die u best in het achterhoofd kan houden in deze levensfase.

   

1. Maak een verbintenis met uzelf

Alvorens u een kans heeft om de vrijgekomen middelen te spenderen maakt u best een verbintenis met uzelf. Het is nu eenmaal zo dat veel mensen het gewoon zijn om iedere maand op nul uit te komen op hun zichtrekening. “We leven volgens bepaalde mensen allemaal boven onze stand”. Daarom adviseer ik steeds om in het begin van de maand alvast de nodige spaaropdrachten automatisch te laten uitvoeren. U bent diegene die u het eerst zal betalen. Uw spaaropdracht.

De sleutel tot succes is dus een strategie te bepalen alvorens te gaan spenderen. Allereerst moet u weten hoeveel er momenteel uitgegeven wordt aan de kinderen en dan kan u bepalen hoeveel u extra zal aanwenden om uw vermogen te laten groeien in functie van uw pensioenverhaal.

  

2. Maak duidelijk aan uw kinderen dat ze er nu "alleen" voor staan.

We zien onze kinderen allemaal graag en willen het beste voor hen maar geld (blijven) toestoppen is niet de manier. Het beste voor iedereen is om ze zo snel mogelijk te activeren op de arbeidsmarkt, zo leven ze niet meer uit uw portefeuille, dragen ze bij aan de economie en ontwikkelen ze hun persoonlijkheid in het echte leven. Het is niet alle kinderen gegeven om te studeren of om snel of überhaupt uit het huis te trekken. Kinderen met handicap blijven meestal lange tijd onder de vleugels van de ouders wonen wat ook niet meer dan normaal is.

   

3. Maximaliseer uw bijdragen in uw pensioenplannen.

In dit artikel ga ik niet dieper in op bedragen, getallen, producten en laat staan rendementen. Weet dat u, afhankelijk van uw situatie, fiscaal aangemoedigd uw pensioen kan opbouwen. Heeft u budget om dit te doen? Doe het dan ook en dit voor het maximaal fiscale bedrag als het budgettair mogelijk is. Bespreek ook met uw werkgever wat hij mogelijk kan doen. Een lager nettoloon maar een hogere bijdrage in uw pensioenplan?

   

4. Ontwikkel een strategie om uw schulden sneller af te betalen.

Ik ben de grootste voorstander van een schuldenvrij leven op het moment van pensionering. Koopt u investeringsvastgoed en u heeft aardig wat huurinkomsten, dan spreken we over een andere manier van beleggen en pensioen opbouwen. Ook een fiscale lening tot het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, is nuttig als hierover is nagedacht. U bent best schuldenvrij vanaf het moment dat u niet meer beschikt over beroepsinkomsten.

Tevens wil ik kort even aanstippen dat de afbouw van kredieten gelijk staat aan een belegging aan dezelfde rente. Lenen is beleggen, hangt er vanaf aan welke kant van de tafel u zit. U heeft geen rendement meer op uw spaarboekje? Doe een vervroegde terugbetaling van een lening als u geen hoger rendement kan behalen dan de aangerekende rente.

Stel: U bent vandaag 55 jaar en uw hypotheek loopt nog 15 jaar. Mogelijk kan het interessant zijn om deze in te korten naar bijvoorbeeld 10 jaar als u op 65 op pensioen gaat. Door de verhoging van uw spaarcapaciteit kan u dus meer afbetalen en zal u dus minder rentemassa betaald hebben in vergelijking met de lening op 15 jaar. Hou er rekening mee dat u kan raken aan uw fiscaal voordeel, maar zoals eerder aangegeven is het uw buikgevoel dat beslist. Maak de denkoefening samen met een specialist ter zake en bespreek het met uw partner. U moet immers niet lenen om fiscaal voordeel te krijgen. 

   

5. Evalueer uw carrière.

U bevindt zich in een job waarin u gelukkig bent en voldoening kan halen? Dan heeft u waarschijnlijk geen drang om op pensioen te gaan. Maar, indien u niet gelukkig bent in uw huidige job, dan telt u mogelijk de maanden of zelfs jaren af tot wanneer u mag stoppen met werken. Dit is geen houdbare situatie en is schadelijk voor uw gezondheid. Nu de kinderen hun eigen weg zijn ingeslagen en onafhankelijk worden is het uw moment. Van job veranderen kan een invloed hebben op uw pensioenleeftijd en de mogelijkheid om vroeger te stoppen met werken. Voor meer informatie neemt u contact op met een loopbaan- of ondernemersadviseur.

  

Maak een afspraak met een pensioenadviseur of coach om uw situatie te bespreken. Met een goede adviseur zal u sneller tot de beste oplossing komen.

Gepost door: stijn