Valkuilen voor de starter (1)

Home » Blog » Valkuilen voor de starter (1)
28 okt 2019
Zelfstandigen en KMO - Opstartbegeleiding

Valkuilen voor de starter (1)

Een eigen zaak beginnen, het is een droom die werkelijkheid wordt voor jou. Je staat te popelen om je project te tonen aan de wereld.

Weet ook dat er risico’s aan verbonden zijn, van het financiële aspect tot zelfs aan je privéleven. Daarom willen we jou zo goed mogelijk informeren hierover. Bij elke valkuil bestaat er immers een omweg die de valkuil omzeilt.

 

Is je idee levensvatbaar?

Bij je idee kreeg je waarschijnlijk de goesting om te ondernemen. Het is zo geniaal, zo geweldig en heeft volgens jou potentieel om in te investeren. Om echter zeker te zijn, heb je een solide businessplan nodig want daarin maak je naast je doelstellingen en een financieel plan ook een stevige marktanalyse. Je business plan is de rode draad voor jouw onderneming. Het is je draaiboek waarop je kan terugvallen in de opstartfase van de onderneming, maar ook een handige leidraad als je al even bezig bent.

Dat geluk automatisch leidt naar succes is quatch. Het is de passie die je volgt, de passie die je uitstraalt in je ondernemingsplan. Die passie maakt jou gelukkig en dat straal je rechtsreeks af op je werknemers of op je klanten. Gelukkige werknemers zijn geëngageerde werknemers, zorgen voor tevreden klanten en doen met plezier een extra inspanning. Die tevreden klanten zijn trouwens gelukkige en trouwe klanten, die met plezier jouw onderneming gaan aanbevelen bij hun relaties. Zie je hoe alles terugvalt op jouw passie?

 

Een voorbereiding die mankt

Starters die een eigen zaak beginnen zonder voldoende voorkennis of voorbereiding. Dat is een veel voorkomende fout. De meesten geven aan dat het komt door de tijdsdruk die starters ondervinden om hun zaak snel op te starten. We raden je dan ook sterk aan om een grondige studie te maken voor jezelf en je project. Neem de tijd om een aantal logische en zeer belangrijke vragen te stellen: wie zijn mijn concurrenten? Wie zijn mijn klanten? Welke winstmarges worden gehanteerd in mijn sector? Welke (zware) investeringen moet ik doen? Met welke vaste en variabele kosten moet ik rekening houden?

Door een goed ondernemingsplan te schrijven, wordt je ‘gedwongen’ om na te denken over verschillende aspecten en kom je stap voor stap tot oplossingen voor eventuele problemen.

Het opstarten van een zaak vraagt gemiddeld 3 à 12 maanden. Neem dus de tijd voor zo’n degelijke studie te maken.

 

Een te klein startkapitaal

Om te kunnen starten als starter, heb je naast passie, een goed ondernemingsplan en een financieel ook voldoende startkapitaal nodig. Deze financiële middelen worden al te vaak zwaar onderschat. Wist je dat 1 op 5 van alle faillissementen ontstaat uit te weinig kapitaal?

De startende ondernemer denkt vaak dat hij met zijn verkochte goederen en/of diensten alle gemaakte kosten zelf zal kunnen aflossen. Maar wat gebeurt er als de verkoop een beetje minder is dan verwacht of als bepaalde klanten niet op tijd betalen? Weet dat sommige klanten zelfs pas na een maand hun factuur betalen. Waarop overleeft de zaak dan een volledige maand? Te weinig startkapitaal betekent geen buffer die dergelijke problemen kan opvangen.

Als je al van in het begin beschikt over voldoende financiële middelen, heb je al een buffer. Vaak bestaat het startkapitaal uit 1/3 eigen middelen en 2/3 vreemd vermogen (leningen bij familie of vrienden, kredietinstellingen, business angel, …). Bij deze financiële middelen hoort ook je financieel plan met daarin een raming van de te verwachten kosten en omzet. Daarbij maak je berekeningen die met verschillende scenario’s rekening houden (meer of minder verkoop, hogere kosten dan voorzien, betalingsuitstel van enkele klanten, …). Zo’n raming geeft je een goed onderbouwd beeld van het startkapitaal dat jij nodig hebt voor jouw zaak. Laat dit financieel plan anders een toetsen bij een financieel adviseur, accountant of KvK? Wij hebben trouwens goede partners die jou daarbij kunnen helpen.

 

Een tekort aan klanten

Een onevenwichtige klantenportefeuille of zelfs een tekort aan klanten kan jou als starter in de problemen brengen. Zeker als je belangrijkste klant wegvalt, betekent dit vaak het einde voor veel bedrijven.

Wij raden je aan om zo snel mogelijk voldoende diversificatie in je klantenbestand in te bouwen en na te streven. Een klant mag nooit, en ik herhaal: nooit, instaan voor meer dan 20% van je omzet. Indien dit toch het geval is, moet dit een alarmsignaal zijn om op zoek te gaan naar nieuwe klanten, zodat je een buffer inbouwt tegen het mogelijke verlies van die belangrijke klant.

 

De administratieve rompslomp

Zonder een degelijke administratie blijft een onderneming niet lang bestaan. Bij de start en de uitbouw van een bedrijf komt heel wat papierwerk kijken. Verwaarloosd papierwerk leidt tot problemen, zoals onbetaalde facturen, aanmaningen, boetes, een slecht onderhouden boekhouding, … Voor administratie moet er slechts één gouden regel gelden: orde! Met orde zie je op tijd wanneer de betaaltermijnen vervallen, wanneer je de voorraden moet aanvullen en welke bedrijven hun facturen nog niet betaald hebben aan jou. Plan bijvoorbeeld een halve dag in de week om dit te doen of schakel een accountant of boekhouder in.

 

De impact op jouw privéleven

Als startende ligt de scheidingslijn tussen werk en privé niet altijd zoals het moet. Een goede balans tussen je werk en je privéleven is belangrijk omdat je op beide fronten volop wil kunnen genieten. Vermijd dat de agenda van je onderneming ook je privéagenda gaat bepalen. Werk met duidelijke afspraken en baken grenzen af. Hoe doe je dat? Betrek je partner/vrienden/familie bij je plannen. Zorg dat je partner begrijpt hoeveel tijd het starten van een onderneming van jou zal vragen en wees zeker of zij/hij achter dit plan staat. Maak samen een reële planning en weeg af of je bereid bent om er andere dingen voor te laten. Schakel eventueel een coach in om je te helpen bij time management of het stellen van grenzen.

Daarnaast het financiële aspect. Door op voorhand na te denken over de juridische vorm van je bedrijf (en de daarbij horende voor- en nadelen), schat je meteen in wat de impact kan zijn op jouw persoonlijke bezittingen en die van jouw gezin. Veel starters kiezen voor de eenvoudigste rechtsvorm met weinig regels: de eenmanszaak. Maar er is geen duidelijke splitsing tussen het eigen vermogen en het vermogen van de onderneming. Als er schulden ontstaan, kan ook je persoonlijk kapitaal aangesproken worden om deze af te lossen.

Wil jij een coach contacteren om je te helpen bij time management? Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons!

Gepost door: vincent