Vastgoedmarkt trends: grotere vraag naar woningen en veranderende woonbehoeften

Home » Blog » Vastgoedmarkt trends: grotere vraag naar woningen en veranderende woonbehoeften
11 jul 2022
Zelfstandigen en KMO - Advies

Vastgoedmarkt trends: grotere vraag naar woningen en veranderende woonbehoeften

De laatste jaren is er wereldwijd een verschuiving merkbaar op de vastgoedmarkt. Huizen en appartementen worden kleiner, en België is nog steeds bezig met een inhaalslag ten opzichte van zijn buurlanden.

Mensen beginnen voorrang te geven aan betaalbaar comfort boven extra vierkante meters, en deskundigen voorspellen dat deze trend zal aanhouden.

Volgens gegevens daalde de bewoonbare oppervlakte van een vergund (nieuw) appartement in Vlaanderen van 83m2 in 2000 tot 66m2 in 2016. Voor woningen was de krimp van 160m2 naar 133m2. Vastgoedexperts voorspellen een verdere daling van 10%. Deze trend wordt gedreven door een groeiende vraag naar kleinere en meer betaalbare woningen, vooral in stedelijke gebieden waar de ruimte beperkt is.

Tegelijkertijd neemt ook het aantal gezinnen toe, waardoor de vraag naar woningen ook toeneemt. In de afgelopen 15 jaar is het aantal gezinnen in België gegroeid van 4,02 miljoen naar 4,98 miljoen. Volgens het Federaal Planbureau zullen er tegen 2061 nog eens een miljoen gezinnen bijkomen, wat betekent dat er evenveel extra woningen nodig zullen zijn.

Een andere belangrijke trend is de toename van eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen, waarvoor andere soorten woningen nodig zijn. Van 1991 tot 2016 is het aantal eenpersoonshuishoudens in België gestegen van 1,19 tot 1,66 miljoen. Deskundigen voorspellen dat dit aantal zal stijgen tot 2,46 miljoen in 2061, wat neerkomt op 42% van alle huishoudens. Dit betekent dat 80% van de nieuwe woningen bestemd zal zijn voor eenpersoonshuishoudens, terwijl een ander belangrijk deel zal worden bewoond door eenoudergezinnen. Bijgevolg zal de vraag naar appartementen waarschijnlijk sterker stijgen dan die naar villa's.

De verschuiving naar kleinere woningen en de toename van de vraag naar betaalbare woonopties wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder stijgende vastgoedprijzen, verstedelijking, veranderende demografische patronen en levensstijlvoorkeuren. Als zodanig moeten ontwikkelaars en bouwers hun strategieën aanpassen aan de veranderende behoeften van de markt.

Kortom, de vastgoedmarkt in België en de rest van de wereld kent aanzienlijke verschuivingen in de vraag naar verschillende soorten woningen. Terwijl mensen de voorkeur geven aan betaalbaar comfort boven extra ruimte, creëert het groeiende aantal gezinnen en eenpersoonshuishoudens een vraag naar een verscheidenheid aan huisvestingsmogelijkheden. Het zal interessant zijn om te zien hoe de markt de komende jaren op deze veranderende trends zal reageren.

Gepost door: admin