Verplichte vermeldingen in een kredietovereenkomst?

Home » Blog » Verplichte vermeldingen in een kredietovereenkomst?
26 dec 2016
Particulieren - Lenen

Verplichte vermeldingen in een kredietovereenkomst?

De overeenkomst moet schriftelijk gemaakt worden en moet ondertekend worden door zowel de kredietgever als de kredietnemers.

De overeenkomst moet ook transparant en verstaanbaar opgemaakt worden en moet zeker volgende elementen bevatten:

 • Soort van het krediet. Gaat het over een kredietopening, een financieringhuur, een lening op afbetaling,...?
 • De persoonsgegevens van de consument en al dan niet de andere personen die waarborgen stellen.
 • De identiteit van de kredietgever
 • De gegevens van de toezichthoudende Federale overheidsdienst. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)
 • De duur van de overeenkomst (looptijd)
 • De debetrentevoet
 • De voorwaarden die op dit tarief van toepassing laten zijn en hoe het kan wijzigen indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan
 • Zéér belangrijk: het Jaarlijks Kosten Percentage of JKP
 • Mogelijkeid moet geboden worden op eenvoudige vraag een aflossingstabel en de betalingsvoorwaarden te bekomen
 • Kosten voor de gekoppelde rekening indien dit van toepassing is
 • Vermelding van de nalatigheidsintrestvoet
 • Waarschuwing bij wanbetaling
 • Indien deze er zijn, informeren over het bestaan van notariskosten
 • Vermelding van de verzekeringen en de waarborgen
 • Indien er een herroepingsrecht is moet de consument hierover geïnformeerd worden
 • Indien er verhaal uitgeoefend kan worden moet dit vermeld worden
 • Recht op vervroegde terugbetaling en de procedure die daar aan vooraf gaat.
 • Procedure om een einde te maken aan de overeenkomst
 • De klachtenprocedures
  

  

U wil een lening of krediet aanvragen? Neem dan contact op met een kredietadviseur en maak een afspraak.

Gepost door: stijn