Video: Erfbelasting bij schenking onder voorbehoud?

Home » Blog » Video: Erfbelasting bij schenking onder voorbehoud?
17 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Video: Erfbelasting bij schenking onder voorbehoud?

VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) verandert het fiscaal geweer van schouder. Effecten en geldbeleggingen die worden geschonken voor een buitenlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, zullen op het moment van het overlijden van de schenker toch nog worden onderworpen aan erfbelasting. Waarover gaat het concreet?

In het kader van vermogensplanning worden niet zelden tijdens het leven, aandelen van een vennootschap of maatschapsdelen of portefeuillewaarden geschonken aan een volgende generatie. Om er voor te zorgen dat de schenker zijn rechten blijft behouden op de verdiensten eruit, worden die stukken geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik.

  


Vroeger was het nog zo…

Ofwel gebeurde de schenking voor een Belgische notaris en was er schenkbelasting (3% of 7%) verschuldigd op de waarde van de volle eigendom van de schenking. Op het moment van het overlijden van de schenker maakten de geschonken goederen geen deel meer uit van de nalatenschap van de schenker. Ofwel gebeurde de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse (of Zwitserse) notaris. Geen schenkbelasting in dit geval te betalen, maar de driejarige fictieperiode was wel van toepassing. In het geval dat de schenker kwam te overlijden binnen de drie jaar na de schenking, maakten de geschonken goederen voor de berekening van de erfbelasting toch nog fictief deel uit van de nalatenschap.

   

En nu is het zo…

De eerste situatie blijft zoals ze is. Het betalen van Belgische schenkbelasting sluit uit dat er erfbelasting moet worden betaald op het moment van het overlijden van de schenker. De wijziging van het fiscaal standpunt zit ‘m in de tweede casus. Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris (dus zonder het betalen van Belgische schenkbelasting) geeft toch nog aanleiding tot het betalen van erfbelasting op het moment van het overlijden van de schenker en dit op de waarde van de volle eigendom van de schenking.

VLABEL poneert 1 juni 2016 als overgangsdatum, maar voorziet ook een overgangsperiode voor dergelijke schenkingen uit het verleden. Ten laatste op 31 mei 2016 dient de gesplitste eigendom te zijn geregistreerd. Voor aandelen en maatschapsdelen dient dit te blijken uit het aandelenboek respectievelijk matenregister.

Zorg voor een vaste datum door het legaliseren van deze registers bij een Belgische notaris. Alleen het feit dat de schenking plaatsvond vóór 01 juni 2016 volstaat dus niet. Wat de schenking van een beleggingsportefeuille betreft dient u zich ervan te vergewissen dat de bank de beleggingen gesplitst heeft ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met Filip Dergent. 

  

Bron: Konsilanto

   

Voor meer informatie over schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, verwijzen wij u verder naar onderstaande video.

Indien u een afspraak wil maken met een specialist, zoek dan even op ondernemersbegeleiders of fiscalisten bij het maken van een afspraak. Uw vaste notaris kan u uiteraard ook kosteloos verder helpen bij uw vragen over schenkingen onder voorbehoud.

  

  

Gepost door: stijn