Vijf knappe tips voor ondernemers die willen innoveren

Home » Blog » Vijf knappe tips voor ondernemers die willen innoveren
05 nov 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Vijf knappe tips voor ondernemers die willen innoveren

Als je het woord ‘innoveren’ in de mond neemt, wat is het eerste waar je aan denkt?

De lancering van een nieuw product of dienst? Investeren in nieuwe machines of materialen? Een vernieuwde aanpak om een aantal interne processen te versoepelen? Er zijn een aantal stappen die je als ondernemer moet zetten om de innovatie succesvol te maken.

 

Onderzoek de mogelijkheden van de innovatie

Doe allereerst grondig onderzoek naar waar je kan innoveren. Weet waar de kansen liggen in de huidige markt, dan kan je gerichter te werk gaan. Zo verloopt het innovatieproces ook uiteindelijke doeltreffender en sneller. Je huiswerk grondig maken, loont dus.

Bij elke onderneming zijn er een of meerdere innovatiemogelijkheden. Zet daarom eerst in je projectplan uiteen wat jouw onderneming nodig heeft om in de toekomst te kunnen (blijven) groeien en over welk kapitaal jij beschikt om dat te bereiken. Liggen er in jouw sector veel kansen in het buitenland? Moet het productieproces verder geoptimaliseerd worden? Omschrijf jouw te realiseren doelen en welke hindernissen je moet nemen hiervoor. Hoe je deze obstakels wil overwinnen en met welke partijen je daarvoor wil samenwerken, mag ook in het projectplan staan.

 

Stel het juiste team samen

Eenmaal goed op papier staat welke innovaties je wanneer wil uitvoeren, begin je naar andere factoren van je project te kijken, zoals de tijd die je daarvoor voorziet en hoeveel geld je per fase wil investeren. De duur van een project kan maanden tot jaren beslaan. Als je later niet voor vervelende verrassingen wil komen te staan op financieel gebied, is die berekening aan te raden.

Het juiste team dat verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoeren van jouw projectplan kan een gespecialiseerd extern team zijn, maar intern kan je dit ook laten uitvoeren. In het projectplan staat onder andere inzichtelijk uitgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, waar de mogelijke knelpunten liggen (en hoe zij daar het beste mee omgaan) en de deadline.

Als je in jouw bedrijf met personeel werkt, maak je best meerdere werknemers verantwoordelijk voor een specifieke fase. Zij kennen jouw bedrijf immers door en door en kunnen van grote waarde zijn voor de realisatie van je project. Onbewust creëer je ook meer teambetrokkenheid voor jouw doeleinden.

 

Bevraag het doelpubliek, je toekomstige klanten

Allemaal goed en wel dat je baanbrekende innovatieplannen hebt, je doelpubliek moet dit natuurlijk ook zien zitten. Zij besluiten straks of ze al dan niet het product of dienst bij jouw bedrijf komen of blijven afnemen. Informeer daarom regelmatig hoe zij over jouw product of dienst denken en waar zij ruimte zien voor verbetering. Jij als ondernemer kan hierop handig inspelen en hun reacties misschien zelfs gebruiken in een volgende marketingcampagne.

 

Weet wat de concurrentie in de sector doet

Het is zeker verstandig om te onderzoeken op welke gebieden jij de concurrentie mogelijk kan verslaan. Wat doen zij goed en hoe kan jij deze partijen in de toekomst met jouw producten en diensten aftroeven? Dit proces hoef je niet alleen te doorlopen, juist door samen te werken met andere partijen maak je meer kans. Je hoeft dan niet alles alleen te onderzoeken of organiseren en tijdens het onderzoek kunnen er juist nieuwe ideeën of plannen ontstaan. Je zal echter wel eventuele opbrengsten moeten delen met jouw zakenpartners.

 

Plan een testfase in

Eens de ontwikkeling van de innovatie bijna is afgerond, bereidt je projectteam zich voor om naar de testfase te gaan. Het is altijd risicovol om een innovatief product, dienst of werkwijze meteen grootschalig te lanceren op de markt. De fase van testen, analyseren en evalueren gaat hieraan het best vooraf.

Bouw een zekere testperiode in waarop je de innovatie loslaat op een klein publiek, je de reacties verzamelt en nadien analyseert. Welke variant van de dienst werd goed ontvangen? Welke juist niet en waarin zit voor jouw doelgroep het belangrijkste verschil met de concurrentie of andere producten uit jouw sortiment? Deze bevindingen zijn doorslaggevend bij de beslissing om de innovatie wel of niet direct door te voeren. Concrete negatieve feedback kan jou doen besluiten om de lancering uit te stellen om belangrijke verbeteringen door te kunnen voeren. Als ondernemer heb je natuurlijk reeds met een dergelijke tegenslag rekening gehouden in het projectplan. En uitstel betekent niet automatisch afstel. Het is gewoon belangrijk voor jouw bedrijf om meteen het juiste effect op de markt te hebben en zo je einddoelen te bereiken.

 

Wil je meer weten over innovatie of met iemand sparren over hoe jij kan innoveren als ondernemer? Neem eens contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden.

Gepost door: vincent