Voor welke vastgoedprojecten kan ik mijn aanvullend pensioen (IPT) gebruiken?

Home » Blog » Voor welke vastgoedprojecten kan ik mijn aanvullend pensioen (IPT) gebruiken?
26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Voor welke vastgoedprojecten kan ik mijn aanvullend pensioen (IPT) gebruiken?

Uw aanvullend pensioen gebruiken voor de financiering van vastgoed is enkel mogelijk indien u vastgoed wenst te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen.

‘Vastgoed’ is een veel gebruikte term om te spreken over onroerende goederen. Ga dus steeds op voorhand na of het goed dat u via uw aanvullend pensioen wil financieren wel als onroerend kan worden beschouwd. Het is immers niet toegelaten om uw aanvullend pensioen te gebruiken voor de financiering van roerende goederen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van nieuw meubilair of inrichting

Enkele voorbeelden van onroerende goederen waarvoor het aanvullend pensioen als financiering kan worden gebruikt:

  • De aankoop van een woning of buitenverblijf
  • Aankoop van een bouwgrond
  • Verbouwing van de keuken
  

Daarnaast moeten deze onroerende goederen belastbare inkomsten opbrengen voor u. Dat betekent concreet dat u over de ‘volle eigendom’ van dat goed moet beschikken of over het ‘vruchtgebruik’, een recht van opstal of een recht van erfpacht. Aangezien de ‘blote eigendom’ over een onroerend goed geen belastbare inkomsten met zich meebrengt, zal u dat goed niet kunnen gebruiken om, bijvoorbeeld, een voorschot op uw aanvullend pensioen te verkrijgen.

  

Bij de verdeling van een erfenis is het in principe zo dat de kinderen de blote eigendom verwerven over de gezinswoning en de weduwe of weduwnaar het vruchtgebruik. Wanneer u als kind een voorschot wil vragen op uw aanvullend pensioen om bijvoorbeeld de kosten te dragen voor een herstelling aan de keuken van de gezinswoning van uw overlevende ouder, zal dat niet mogelijk zijn. Als de weduwe of weduwnaar zelf een aanvullend pensioen opbouwt, is een voorschot voor hem of haar wel mogelijk. 

  

Als ‘erfpachter’ of ‘opstalhouder’ brengt het onroerend goed waarover u beschikt immers belastbare inkomsten op, ook al behoort de blote eigendom van de grond waarop uw onroerend goed wordt gebouwd toe aan iemand anders.         

  

Uw aanvullend pensioen gebruiken voor de financiering van vastgoed is enkel mogelijk indien u vastgoed wenst te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen. 

Tot slot moet het onroerend goed gelegen zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland. Klik hier voor de lijst van de landen binnen de EER. Indien u een vakantiewoning in een van deze landen wenst aan te kopen, kan u gebruik maken van de opgebouwde reserve in uw aanvullend pensioencontract.

  

  

Een Individuele Pensioentoezegging is een Belgische pensioensvoorziening in de tweede pijler, met andere woorden, gefinancierd door de werkgever. In tegenstelling tot een groepsverzekering kan een IPT op hoofde van één persoon worden afgesloten, vandaar de naam. Voor de rest zijn er weinig verschillen.

Gepost door: stijn