Waarom je als ondernemer mag rekenen op je lichaam

Home » Blog » Waarom je als ondernemer mag rekenen op je lichaam
03 okt 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Waarom je als ondernemer mag rekenen op je lichaam

Je gezondheid is je meest kostbaarste bezit. Een beetje cliché, maar tot op de dag van vandaag waarheid.

Als je gezondheid in gevaar komt, ga je minder presteren en zal de kwaliteit van je prestaties navenant zijn. Je moet als ondernemer je vitaal, energiek en daadkrachtig voelen om je ondernemersambities waar te maken.

Vanuit de medische wereld krijgen we de laatste tijd via de media vee nieuwe en bijkomende informatie aangaande onze gezondheid. Soms lijkt het echter dat de ene nieuwe informatie de andere tegenspreekt of omgekeerd. Denk maar aan de studies rond de vraag: ‘Is een glas rode wijn per dag goed voor je gezondheid?’ De tegenstrijdigheden zorgen voor onduidelijkheid en creëert de indruk dat men vanuit de wetenschap het antwoord ook niet weet. Elk resultaat en elk onderzoek moet binnen de gegeven context bekeken en begrepen worden. Meestal kan je niet elk stuk informatie en onderzoek veralgemenen en doortrekken naar grotere gezondheidsvragen.

Je kan echter wel terugvallen op iemand die je altijd de juiste en correctie informatie kan bezorgen: jouw eigen lichaam. Je eigen lichaam kan je zien als het radarwerk van een Zwitsers horloge. Bij een optimale gezondheid werkt het uitstekend, maar vanaf er één hapering in een tandwiel is, kan het hele systeem vertraagd worden en/of vastlopen. Denk maar aan je rug wanneer de belasting te weinig wordt opgevangen door de benen. Andere spieren zullen meer moeten werken dan gewenst. De situatie is echter niet schadelijk wanneer deze kortstondig aanwezig is en waarbij het lichaam nadien tijd krijg om zich opnieuw te herstellen. Indien die tijd zich niet aandient, wordt deze situatie wel schadelijk en veroorzaak je een sneeuwbaleffect dat ook andere systemen zal aantasten. Ons lichaam houdt ons wel op de hoogte en communiceert met ons via concrete signalen of we meer tijd aan ons lichaam moeten geven om te herstellen: vermoeidheid, hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, een opgeblazen gevoel, minder goed slapen, concentratieverlies, een geïrriteerde huid… Helaas komen die signalen nooit gepast en heeft onze werk- en privéagenda geen momenten vrij om te luisteren naar die signalen door geplande zaken die we moeten uitvoeren. Denk maar aan een migraine-aanval wanneer er nog een hele stapel to do’s dat op je bureau ligt en die vandaag afgevinkt moeten worden. Juist dan moet je je eigen lichaam rust gunnen. Die to do’s lopen niet weg.

Op zo’n momenten ervaart je lichaam stress. Het evenwicht is verstoord en dat zorgt voor stress. Een gezond en functionerend lichaam is immers een lichaam in evenwicht. En stress, dat zorgt ervoor dat je lichamelijke emmer doet overlopen. Die laatste verkeerde beweging, die laatste slapeloze dagen of die lunches die ongezonder zijn dan normaal…

Breng in kaart van de mogelijke verstoorders van jouw systeem en probeer op de lange termijn te ageren. Probeer die emmer minder vol te laten zijn en dat zo vol te houden. Door deze oorzaken in kaart te brengen, kan je deze onderverdelen in drie domeinen: stress, voeding en bewegen. Op elk van deze 3 domeinen zijn er mogelijk storingen die ons lichaam uit balans kunnen brengen.

Stress – de persoon wie je bent en de persoonlijke eigenschappen die je bezit, bepalen mee hoe je reageert op verscheidene situaties. Bepaalde situaties kan je ervaren als vermoeiend en stresserend en andere situaties eerder motiverend en ondersteunend.

Voeding – welke voedingsbestanddelen zorgen voor voldoende energietoevoer en welke voeding ervaart jouw lichaam als moeilijk en vraagt het juist veel energie om het te kunnen opnemen?

Beweging – de houding en activiteiten die je hebt gedaan bepalen mee hoe je lichaam zich heeft aangepast. Dit komt tot uiting in de manier hoe je vandaag beweegt. Die aanpassingen zorgen ervoor dat bepaalde zones een verminderde beweeglijkheid vertonen die andere zones verplichten om meer te doen.

Tot slot: luister naar je lichaam!

Ervaar jij veel stress als ondernemer? Heb je een luisterend oor nodig of een coach die klachten kan wegnemen? Neem contact met ons op.

Gepost door: stijn