Waarom zou je een pand kopen in de plaats van huren?

Home » Blog » Waarom zou je een pand kopen in de plaats van huren?
10 mrt 2020
Algemeen

Waarom zou je een pand kopen in de plaats van huren?

Overweeg je de aankoop van een huis of blijf je voorlopig nog huren? Wellicht heb je het geluk gehad om enige tijd bij je ouders te wonen en heb je daardoor flink kunnen sparen, waardoor je nu over voldoende eigen vermogen beschikt om direct naar je eigen woning te verhuizen. Misschien huur je al een tijdje en wil je graag eigenaar worden, maar ben je door financiële tegenslagen of levensgebeurtenissen opnieuw op de huurmarkt terechtgekomen.

Het is moeilijk om deze twee te vergelijken. Afhankelijk van uw voorkeur en eigen beleving van uw leven en wensen zal uw voorkeur meer uitgaan naar kopen of huren.

Als je ervoor kiest om op de huurmarkt te blijven, zijn er verschillende nadelen waarmee je rekening moet houden. Ten eerste bouw je geen onroerend vermogen op. Dit betekent dat je geen eigendom hebt waarvan de waarde kan stijgen en waar je op lange termijn financieel voordeel uit kan halen. Ten tweede heb je geen fiscaal voordeel op huurlasten, zoals bij een lening voor een eigen woning. Dit kan op lange termijn een groot verschil maken in de kosten. Daarnaast ben je op de huurmarkt onderworpen aan prijsstijgingen, waardoor de huurprijs elk jaar kan stijgen en je meer geld kwijt bent aan woonlasten.

Bovendien kan je uit het pand worden gezet als de eigenaar of verhuurder besluit om het te verkopen of om andere redenen. Je hebt ook geen volledige controle over het pand en kan geen structurele veranderingen doorvoeren zonder toestemming van de eigenaar of verhuurder. Tot slot is het belangrijk om te zorgen dat je een goede huurbaas hebt, aangezien je afhankelijk bent van hun professionaliteit en goede wil. Als je pech hebt en een slechte huurbaas treft, kan dit problemen en extra kosten met zich meebrengen.

Er zijn ook voordelen verbonden aan huren ipv aankopen:

 • Flexibiliteit: Als huurder kan je gemakkelijker verhuizen als je levenssituatie verandert, bijvoorbeeld als je een gezin sticht of als je van werk verandert.
 • Geen onderhoudskosten: Als huurder hoef je meestal geen kosten te betalen voor het onderhoud van het pand, tenzij het om kleine reparaties gaat die je zelf veroorzaakt hebt.
 • Geen extra kosten: Huurders zijn doorgaans vrijgesteld van extra kosten die eigenaars wel moeten betalen, zoals onroerende voorheffing, registratierechten, notariskosten en hypotheeklasten.
 • Geen financiële risico's: Als huurder loop je geen financiële risico's als de huizenmarkt daalt of als er problemen ontstaan met het pand, omdat deze verantwoordelijkheden bij de eigenaar liggen.
 • Geen eigen kapitaal nodig: Huurders hebben geen eigen kapitaal nodig om te kunnen huren, in tegenstelling tot het kopen van een huis waarvoor meestal een aanzienlijk bedrag aan eigen inbreng vereist is.
 • Top of Form

 

Eigenaars hebben ook een aantal voordelen ten opzichte van huurdersier zijn enkele extra voordelen van aankopen:

 •  Mogelijkheid tot het opbouwen van vermogen door middel van de waardestijging van het vastgoed over tijd.
 • Een eigenaar heeft de vrijheid om structurele veranderingen aan het pand aan te brengen zonder toestemming van een huurbaas.
 • Geen zorgen over verhogingen van de huurprijs of mogelijke uitzettingen.
 • Een eigenaar heeft de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren door bijvoorbeeld het pand te verhuren of te verkopen.
 • In sommige gevallen kan het hebben van een eigen woning de kredietwaardigheid van een persoon verbeteren.
 • Mogelijkheid om het huis aan te passen aan de eigen smaak en levensstijl.
 • Gevoel van stabiliteit en zekerheid dat men niet hoeft te verhuizen tenzij men daar zelf voor kiest.
 • Het is mogelijk om een deel van de hypotheekrente terug te vorderen van de belastingen.
 • Een eigen woning kan dienen als een vorm van pensioenplanning, aangezien het pand bij pensionering kan worden verkocht of kan worden verhuurd voor extra inkomsten.

 

Bottom of Form

Om de kosten van huren en kopen goed te vergelijken, moet je alle uitgaven voor beide opties gedurende een bepaalde periode berekenen en oprenten. Voor huren is dit bijvoorbeeld de huurprijs vermenigvuldigd met het aantal maanden of jaren dat je van plan bent om te huren, en voor kopen zijn dit de aankoopprijs, hypotheekrente, onderhoudskosten, belastingen en verzekeringen, evenals eventuele waardevermindering van het pand.

Het is ook belangrijk om het gemiste vermogensopbouw van huren te overwegen, omdat huurders geen eigenaar worden van het onroerend goed en daarom geen waardevermeerdering van het pand kunnen genieten. Om dit te vergelijken met kopen, moet je de gemiddelde waardestijging van vergelijkbare panden in de buurt onderzoeken.

Er zijn ook online calculators beschikbaar om de kosten van huren en kopen te vergelijken, maar het is belangrijk om te onthouden dat elke situatie anders is en dat persoonlijke factoren zoals levensstijl en financiële stabiliteit ook een rol spelen in deze beslissing. Het is altijd verstandig om professioneel advies in te winnen van een krediet- of vastgoedmakelaar voordat je een definitieve beslissing maakt.

Gepost door: admin