Waarom zou u een familiale verzekering aangaan?

Home » Blog » Waarom zou u een familiale verzekering aangaan?
01 jan 2017
Particulieren - Verzekeren

Waarom zou u een familiale verzekering aangaan?

Wanneer u schade toebrengt aan een derde en u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, bent u verplicht het slachtoffer schadeloos te stellen.

Iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de bescherming van uw vermogen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen. Zo ook de familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Wanneer u schade toebrengt aan een derde en u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, bent u verplicht het slachtoffer schadeloos te stellen. Met andere woorden: u ben verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de geleden schade. De wet bepaalt dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot vergoeding van de geleden schade.

U bent niet enkel aansprakelijk voor de fouten die u zelf maakt, maar ook voor die van uw kinderen en personen of dieren die onder uw toezicht staan. Verder kan u ook aansprakelijk worden gesteld indien een (gebrekkig) goed waarvan u eigenaar bent, schade toebrengt aan een derde.

Zelfs voorzichtige personen kan een ongeval overkomen waarbij schade berokkend wordt aan een andere persoon (of zijn vermogen). Indien u een familiale verzekering heeft, beschermt u zich tegen het risico dat een schadegeval waarbij u aansprakelijk wordt gesteld, u veel geld kan kosten.

Een familiale verzekering is niet duur en met een lage franchise (dit is uw "eigen risico") bent u dus goedkoop ingedekt voor schade aan derden.

Gepost door: stijn