Waarvoor staat Mifid?

Home » Blog » Waarvoor staat Mifid?
05 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Beleggen

Waarvoor staat Mifid?

MiFID staat voluit voor de Markets in Financial Instruments Directive. MiFID moet ervoor zorgen dat er een betere bescherming is voor de consument.

Het bepalen van een beleggersprofiel past eveneens in de Europese Richtlijn (MiFID-richtlijn 2004/39 over de markten voor financiële instrumenten). Deze Richtlijn heeft als doel een harmonisatie van de regels op financiële transacties, die alle EU-beleggers een gepaste mate van bescherming dient te bieden. Deze Richtlijn trad op 01/11/2007 in werking en verplicht de financiële tussenpersonen om informatie in te winnen bij hun cliënteel over hun kennis en ervaring op het gebied van beleggingen.

Tevens zal men er op toezien dat er meer concurrentie en transparantie komt op de financiële markten. Via de MiFID-regelgeving wil men komen tot een harmonisatie van de regelgeving voor transacties en een eenmaking van de financiële markten mogelijk maken.

Wetgeving, Koninklijke Besluiten en Reglementen vindt u hier.

Gepost door: stijn