Wanneer heb ik recht op klein beschrijf?

Home » Blog » Wanneer heb ik recht op klein beschrijf?
18 dec 2016
Particulieren - Lenen

Wanneer heb ik recht op klein beschrijf?

Wanneer u als koper van een onroerend goed aan een aantal voorwaarden voldoet, kunnen de te betalen registratierechten van 10% (= Groot Beschrijf) verminderd worden naar 5% (= Klein Beschrijf). Deze tarieven zijn van toepassing op onroerend goed dat in Vlaanderen is gelegen.

  

Aan welke voorwaarden moet het project en u of uw gezin voldoen om te genieten van de verlaging van de registratierechten?

   

1. U mag geen andere woning in België in volle of naakte (blote) eigendom bezitten. Een uitzondering hierop wordt gemaakt in geval van een erfenis van bloedverwanten in opgaande lijn.

2. Het onroerend goed dat u aankoopt mag slechts een maximaal (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben van:

  • €745 indien u minder dan 3 kinderen ten laste heeft
  • €845 bij 3 of 4 kinderen ten laste
  • €945 bij 5 of 6 kinderen ten laste
  • €1.045 indien u 7 of meer kinderen ten laste heeft

3. U moet uw domicilie binnen de 3 jaar op het adres van de aangekochte woning vestigen (de woning bewonen) en er dan gedurende minimum 3 jaar ingeschreven blijven.

Bij de aankoop van een bouwgrond is geen klein beschrijf mogelijk, hierop betaalt u steeds 10% registratierechten. Maar indien u op deze grond een “bescheiden woning” bouwt (wat zal blijken wanneer het kadastraal inkomen van de nieuwbouwwoning is vastgesteld) en u voldoet aan bovenvermelde voorwaarden, dan kan u een teruggave van 5% vragen voor de op de grond betaalde registratierechten.

  

  

Heeft u vragen over de kosten bij het aankopen van een woning? Laat een financieel plan opmaken door een kredietspecialist. Ga naar deze pagina om een afspraak te maken.

Gepost door: stijn