Wat als je je leningen niet meer kan betalen?

Home » Blog » Wat als je je leningen niet meer kan betalen?
16 mrt 2020
Particulieren - Lenen

Wat als je je leningen niet meer kan betalen?

Het moet niet meer gezegd worden, maar het hele land ligt lam ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Verschillende  economische sectoren krijgen het zeer hard te verduren, door beperkingen of verplichte sluiting. Werknemers of zelfstandigen zien waarschijnlijk hun inkomen (tijdelijk) dalen waardoor ze misschien niet meer in staat zijn om te voldoen aan hun maandelijkse kredietverplichtingen. Wat als je je woonlening niet meer tijdig kan betalen? Wat als je de maandelijkse afbetalingen van je consumentenkredieten die je hebt lopen niet meer tijdig kan betalen?

Het beste advies: spreek met de betrokken kredietinstelling om tot een oplossing te komen.

Wacht zeker niet tot het te laat is, in sommige gevallen kan men zeker tot een voorstel komen dat je tijdelijk wat ruimte kan geven. Niemand heeft baat bij jouw "financiële ondergang". Bovendien kan het je nog lange tijd achtervolgen en kan het dus een zeer negatief gevolg hebben op je toekomstige "leencapaciteit". Als je niet tijdig betaalt, dan zal de schuldeiser dit melden bij de Nationale Bank, dewelke de registratie doet van de kredieten. Zogenaamde wanbetalers worden dus met zekerheid geregistreerd. Dit wil je dus echt ten allen tijde vermijden.

Tip: vraag tijdelijke opschorting van betaling aan

Hoe lang de crisis nog zal aanhouden en welke impact dit zal hebben op jouw financiële situatie kan niemand met zekerheid voorspellen. Heb je een woonkrediet met "soepele voorwaarden" dan kan je aan de kredietverschaffer vragen om tijdelijk uitstel te krijgen om het bedrag aan kapitaal dat je nu maandelijks betaalt tijdelijk op te schorten. Je betaalt dan enkel nog interesten (zoals bij een vaste termijn financiering) gedurende deze korte periode.

Tip: vraag een verlenging van de looptijd aan

Een soepel woonkrediet geeft je misschien ook de mogelijkheid om de looptijd te laten verlengen. Je hebt ondertussen al wat afbetaald, dus het verlengen van de looptijd zou een daling van de maandlast tot gevolg moeten hebben.

Opgepast met deze veronderstelling, vraag zeker en vast steeds een voorstel, een volledig uitgewerkte simulatie met alle kosten en hoeveel je extra zal betalen op het einde van de "rit" als je kies voor deze oplossing.

Tip: vraag een externe herfinanciering aan

Als je huidige bankier niet openstaat voor je vraag dan kan je altijd een andere kredietinstelling contacteren. Het makkelijkst, zeker in deze tijden, is gebruik maken van de diensten van een erkend kredietmakelaar. Net zoals een verzekeringsmakelaar, maar dan voor kredieten, zoekt deze samen met jou naar de financiering die op maat van uw wensen en noden is. Neem hier contact op met een van onze specialisten in herfinanciering van bestaanden woonleningen. Uiteraard kan het gesprek telefonisch, maar ook "online en digitaal" opgezet worden.

Tip: bereken de kost van het samenvoegen van kredieten

Vaak is het niet aan te raden om kredieten samen te voegen of consolideren. In de meeste gevallen zal je vaak meer betalen, op het einde van de rit, met de nieuwe geconsolideerde lening dan als je gewoon alle bestaande leningen volgens hun looptijd en voorwaarden had terugbetaald. Er zijn immers altijd wederbeleggingsvergoedingen tte betalen, vaak zal je een lening met een lagere rente gaan inwisselen voor een financiering met een hogere rente en langere looptijd. De rekensom is niet zo eenvoudig, maar simpele logica geeft je direct het antwoord. Consolideren is vaak een van de laatste "middelen" die je kan of wil doen om je maandelijkse lasten naar beneden te krijgen.

Heb je hier vragen over of wil je je mogelijkheden en je bestaande financieringen laten aftoetsen?

Neem dan contact op met ons info@hetfinancieelhuis.be of neem contact op met volgende partner

Gepost door: stijn