Wat als mijn spaarbudget voor pensioensparen en een VAPZ beperkt is?

Home » Blog » Wat als mijn spaarbudget voor pensioensparen en een VAPZ beperkt is?
14 jan 2017
Zelfstandigen en KMO - Pensioen

Wat als mijn spaarbudget voor pensioensparen en een VAPZ beperkt is?

Het is aan te raden om beiden te combineren als dit budgettair mogelijk is. Is het niet mogelijk, dan neemt u best een VAPZ omwille van de fiscale voordelen / behandeling van dit product ivm een pensioenspaarcontract.

Aftrekbaarheid pensioensparen: 30% van €940 (+ voordeel minder gemeentebelastingen)

Aftrekbaarheid VAPZ: Marginale Aanslagvoet (tot 50% van het belastbaar inkomen), minder sociale bijdragen te betalen en het voordeel van de gemeentebelasting op een bedrag van € 3017.73, dit mag echter niet meer zijn dan 8.17% van het netto belastbaar inkomen. Het bedrag dat gebruikt wordt om de berekening te maken, kan u terugvinden op uw betalingsuitnodiging van uw sociaalverzekeringsfonds (bv Xerius,..) Pensioensparen en VAPZ zijn perfect combineerbaar.

Dus is uw pensioenbudget beperkt? Kies dan voor een VAPZ.

   

  

Doordat de eindbelasting bij VAPZ enkel wordt geheven op het kapitaal en de verworven interesten en niet op de vergaarde winstdeelnames of bonussen, bent u fiscaal gezien beter af met een formule die een lage(re) basisinterestvoet garandeert, of helemaal geen (0%) en hogere winstdeelnames uitkeert. De opgebouwde winstdeelnames zijn volledig vrijgesteld van de toegepaste eindbelasting daar ze reeds aan de bron werden belast en dus verder belastingvrij kunnen kapitaliseren.

Gepost door: stijn