Wat beïnvloedt het Financial Well-Being niveau van mensen?

Home » Blog » Wat beïnvloedt het Financial Well-Being niveau van mensen?
20 jul 2020
Financial Well-Being

Wat beïnvloedt het Financial Well-Being niveau van mensen?

Sociale cohesie is de eerste pijler van de Vlaamse regering in haar visie over Samen leven in 2050. Dit is de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving. Dit uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor oudere mensen in je buurt en zorg dragen voor anderen. Sociale cohesie helpt mensen om vooruit te komen in het leven. Het is belangrijk voor de sociale inbedding en steun, het creëert groepssolidariteit, geeft vertrouwensvolle relaties en bevordert het welbevinden van individuen en samenlevingen. Sociale cohesie is het noodzakelijk bindmiddel om garant te staan voor een ‘warme’ realisatie van de toekomstdromen. 

Bron: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/visie-2050/samen-leven-2050

Sociale cohesie begint in de huiskamer bij je eigen gezin en breidt zich dan uit naar familie, vrienden, de mensen in de buurt waar je woont, enz. Daarom brengen we hier graag het concept “familie financial well-being” onder de aandacht. In deze uitdagende tijden zouden mensen die een goed familienetwerk hebben als een team samen moeten komen (in hun eigen huis) en werken aan het totale welzijn van elk familielid of goede vriend. Als je dit netwerk niet hebt, werk dan aan de relatie met je familie en vrienden, juist in deze moeilijke tijden. Grijp kansen aan. Ja, dit is het moment om die persoon die je lang niet gezien hebt te bellen om te vragen hoe het met hem of haar gaat en of hij of zij veilig en wel is. Bouw je sociale netwerk op door anderen te helpen, dit zal bijdragen aan hun welzijn en door goed te doen zal je jezelf ook beter voelen. Als je je goed voelt en goede dingen voor andere mensen hebt gedaan, zal het universum je daar veel meer voor teruggeven. De volgende factoren spelen een rol in je gevoel van (financieel) welbehagen:

Maatschappelijke factoren verwijzen naar de gezondheid van de economie in het algemeen en de openbare en particuliere mechanismen binnen de economie die ons financieel ondersteunen. Ons sociale systeem in Europa is een goede zaak. Het is in de 19e eeuw ingevoerd door Otto von Bismarck, kanselier van Duitsland, die het heeft gebruikt om de arbeidersklasse te sussen en de steun voor het socialisme af te zwakken. Maar dat is een onderwerp dat ons te ver zou voeren... we hebben het niet over politiek, maar over well-being.

Het verlies van een job is bijvoorbeeld een vreselijk iets om mee te maken - maar het zou nog veel erger zijn als we ons niet veilig zouden voelen in de wetenschap dat er overheidsuitkeringen zijn, die ons door deze periode van werkloosheid kunnen helpen. De wetenschap dat er steun is voor mensen in financiële moeilijkheden kan bijdragen aan ons algehele welzijn en financiële stress tegengaan. Steun van de overheid, sociale instellingen en van familieleden is cruciaal, zelfs als we elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten. 

Huishoudelijke factoren zijn een meer gepersonaliseerde set van omstandigheden. Ze kunnen betrekking hebben op ons inkomen, spaargeld, vermogen, gezondheid of schuldverplichtingen - of die van de mensen met wie we samenleven. Je sociale omgeving. Als je een grote hypotheek hebt in vergelijking met je inkomen, dan kan dat bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op je gevoel van welzijn. Veel financiële instellingen bieden de mogelijkheid om kapitaaluitkeringen op hypotheken te “bevriezen” vanwege de Covid-19 pandemie. 

Individuele factoren zijn de meest gepersonaliseerde beïnvloeders van Financial Well-Being, je gevoel of je mate van financieel welbehagen. Dit kan je kennis van het financiële systeem en de economie zijn of alleen je persoonlijkheid, je passie, je motivatie, je werklust, je spaar- en bestedingsgewoonten. Als je van nature eerder een nerveuze of angstige persoon bent, dan kan het moeilijker zijn om je financieel gezond te voelen dan iemand die van nature meer vertrouwen heeft. Het niveau van financiële stress en de manier waarop we daarnaar handelen, verschilt van persoon tot persoon. Het hangt ook van de levensfase af waarin men zich bevindt. Een persoon in de werkende leeftijd kan zich financieel zekerder voelen dan iemand die met pensioen is, alleen al door het voordeel van een inkomen uit arbeid dat steeds binnenkomt. 

Al deze factoren dragen bij aan het gevoel van financieel welbehagen en welzijn van eenieder.

Dit is een moeilijke tijd voor ons allemaal, daar kunnen we niet omheen. Maar met een goed begrip van hoe deze factoren inwerken op hoe we ons voelen over geld, kunnen we begrijpen hoe we onze persoonlijke of gezinssituatie kunnen verbeteren en ons financieel veiliger kunnen voelen. En dat is de eerste stap om aan ons succes op de lange termijn te bouwen door middel van investeringen! 

 

Financial Well-Being is verbonden met verschillende factoren die daar elk hun bijdrage aan leveren. Wil je bouwen aan je gevoel van financieel welbehagen en welzijn? Wil je meer te weten komen? Neem dan contact op met de Financial Well-Being Academy voor meer informatie of neem contact op met Het Financieel Huis via dit contactformulier of via e-mail: info@hetfinancieelhuis.be of ga naar de pagina van een van onze partners.

Gepost door: janvandiest