Wat doet een bedrijfsrevisor?

Home » Blog » Wat doet een bedrijfsrevisor?
07 jan 2019
Zelfstandigen en KMO - Advies

Wat doet een bedrijfsrevisor?

Een bedrijfsrevisor is een onafhankelijke en onpartijdige economische deskundige. Zijn gespecialiseerde diensten zijn soms bij wet verplicht, maar worden ook op vrijwillige basis ingeroepen.

Controle van de jaarrekening als commissaris

De voornaamste opdracht van een commissaris in een vennootschap of VZW is de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening om de betrouwbaarheid ervan te waarborgen. De gebruikers van die jaarrekening verwachten immers dat die een correct beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderneming. 

Daarom is het voor grote vennootschappen en VZW’s bij wet verplicht om een deskundige in te schakelen, die onafhankelijk en onpartijdig is, om de jaarrekening te controleren. Zo vormt de bedrijfsrevisor de vertrouwenspersoon voor alle betrokken belangengroepen.

Meer dan de jaarrekening

Maar een revisor doet meer dan alleen maar jaarrekeningen controleren. 

Tussenkomst bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de vennootschap

Bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura, bij de omzetting van de rechtsvorm, bij een fusie of splitsing en aan het einde, bij de vereffening van de vennootschap voorziet de wet in de tussenkomst van een bedrijfsrevisor om de aan de aandeelhouders voorgelegde cijfergegevens te attesteren.

Due diligence

Bij een bedrijfsovername is het noodzakelijk dat de koper de juiste informatie krijgt voorgeschoteld. Due diligence is een onderzoek naar de sterke en zwakke plekken van een onderneming.  

Consolidatie

Consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen. Zo krijgt een vennootschap een resultatenrekening en balans alsof ze één vennootschap is.

Audit 

Als er behoefte bestaat aan een onafhankelijk oordeel over een financieel-economisch dossier, doet u beroep op een bedrijfsrevisor. Een revisor inzetten voor een audit of doorlichting is helemaal ingeburgerd.

Waardering

BB3 voert bedrijfswaarderingen uit voor verschillende doeleinden. Zoals herstructureringen, overnames, desinvesteringen en buy-outs. 

Voor wie?

Zowel een bvba, een cvba, een nv als een vzw kunnen beroep doen op een bedrijfsrevisor. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht. 

Dit artikel werd aangebracht door BB3 Audit. Neem contact met hen op voor meer informatie over bovenstaande tekst. Je vindt hun kantoren in Mol, Antwerpen, Gent en Herent.

Heb je vragen over dit onderwerp? Ben je van plan om een zaak te (ver)kopen? Neem contact op met Het Financieel Huis of stuur een e-mail: info@hetfinancieelhuis.be.

Gepost door: janvandiest