Wat is een EPC verslag?

Home » Blog » Wat is een EPC verslag?
13 okt 2020
Particulieren - Advies

Wat is een EPC verslag?

Als consument is het belangrijk om te begrijpen wat een EPC-verslag inhoudt en hoe het kan worden gebruikt bij het maken van beslissingen over een gebouw. Een lage energie-efficiëntiescore kan bijvoorbeeld betekenen dat de energiekosten hoger zullen zijn, waardoor het minder aantrekkelijk kan zijn om een gebouw te kopen of te huren. Aan de andere kant kan een hoge score betekenen dat het gebouw energiezuiniger is en dat de energiekosten lager zullen zijn.

Naast het helpen van consumenten bij het nemen van beslissingen, heeft het EPC-verslag ook een bredere impact op de maatschappij als geheel. Door gebouwen energie-efficiënter te maken, kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd en kan bijgedragen worden aan de strijd tegen klimaatverandering. Het EPC-verslag is dus een belangrijk instrument om duurzame ontwikkeling te bevorderen en kan bijdragen aan een meer duurzame toekomst voor ons allemaal.

Ter conclusie, het EPC-verslag is een belangrijk document dat de energie-efficiëntie van een gebouw weergeeft en nuttig kan zijn voor consumenten die beslissingen nemen over het kopen of huren van vastgoed. Door de energie-efficiëntie te verhogen, kan het EPC-verslag ook bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en aan duurzame ontwikkeling. Het is dus een belangrijk instrument om bewustwording te creëren over het belang van energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Wist je dat een EPC-verslag meer informatie bevat dan alleen een score?

Bij het bezichtigen van een pand wordt vaak de EPC-score besproken, die inderdaad inzicht geeft in de energieprestaties van het pand, maar het verslag biedt ook meer gedetailleerde informatie over de woning. Zo kan je bijvoorbeeld vinden wanneer bepaalde verbouwingen werden uitgevoerd, of er nog verbeteringen mogelijk zijn op bepaalde punten en welke deze zijn, en een schatting van de kostprijs om deze werken uit te voeren. Daarnaast geeft het verslag aan wat de invloed van deze investeringen is op de EPC-score van het pand.

Maar wat is eigenlijk een aanvaardbare EPC-score? Een score die lager is dan 100 levert een groen A-label op, wat zeker een goede score is. Maar ook een B-score kan als goed worden beschouwd. Veel woningen die zijn gebouwd in de jaren 60-70 behalen een score van D-F als er gedurende de jaren geen verbeteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Als je een oudere woning isoleert en energiezuinige maatregelen neemt, kan je de EPC-score drastisch verbeteren.

In sommige landen is het verplicht om een EPC-verslag te hebben voordat een gebouw kan worden verkocht of verhuurd. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat gebouwen energie-efficiënter worden en om de uitstoot van CO2 te verminderen. In België zijn er zelfs energiedoelstellingen voor 2050 vastgesteld om dit te bevorderen. Dus voordat je een pand koopt of huurt, is het raadzaam om het EPC-verslag te raadplegen en rekening te houden met de aanbevolen maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren en energiekosten te besparen.

Gepost door: admin