Wat is een hypothecair krediet?

Home » Blog » Wat is een hypothecair krediet?
23 dec 2016
Particulieren - Lenen

Wat is een hypothecair krediet?

Een hypothecair krediet wordt als volgt omschreven: Krediet gewaarborgd door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering.

  

Een hypothecair krediet

  • Krediet gewaarborgd door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering.
  • Een schuldvordering die voortspruit uit de indeplaatsstelling van één of meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend goed.
  • Het krediet bedongen met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is.
  • Garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend.
  

  

Indien u een woonlening of verbouwingskrediet wil aanvragen dan kan u contact opnemen met de onafhankelijke krediet- en bankmakelaars die aangesloten zijn bij Het Financieel Huis via de website. U kan ook terecht op de website Kredietgids voor een eerste inschatting van uw dossier en vervolgens kan u echte kredietvoorstellen aanvragen door het doorlopen van de online aanvraagmodule. 

Gepost door: stijn