Wat is een schuldsaldoverzekering en welke is de goedkoopste maatschappij?

Home » Blog » Wat is een schuldsaldoverzekering en welke is de goedkoopste maatschappij?
04 jan 2017
Particulieren - Verzekeren

Wat is een schuldsaldoverzekering en welke is de goedkoopste maatschappij?

Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die onder andere kan worden aangegaan in het kader van een woonkrediet. Ze wordt gebruikt om het openstaande saldo, of een gedeelte, van de hypothecaire lening in geval van overlijden terug te betalen aan de kredietverstrekker of de begunstigde.

Een schuldsaldoverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering. Maar de bank kan wel eisen dat je deze verzekering neemt om een bepaalde rentevoet te kunnen krijgen. Bovendien geeft het de bank meer zekerheid dat het krediet terugbetaald zal worden bij het overlijden van de kredietnemer (verzekerde).

In de eerste plaats gaat u de verzekering aan om uw dierbaren te beschermen. Denk daarom goed na over de dekkingsgraad per persoon. Professioneel advies voor deze producten is zeker aangewezen om de juiste keuze te maken. Veel maatschappijen zijn tot de helft goedkoper dan de polissen die worden aangeboden via de grootbanken. 

   

Het geslacht van de verzekerde mag sinds 5 jaar geen rol meer spelen bij het bepalen van de premie. Het overlijdensrisico tussen mannen en vrouwen werd gelijkgesteld bij het bepalen van de premie.

  • Looptijd van het krediet: Hoe langer de looptijd van uw krediet, hoe ouder u zal zijn wanneer het volledig is terugbetaald en hoe meer risico de bank loopt dat u zal overlijden alvorens het krediet volledig werd terugbetaald.
  • Bedrag van het krediet: Hoe hoger het kapitaal dat u wenst te verzekeren, hoe hoger de premie zal zijn.
  • Rentevoet: Een hogere rentevoet wil zeggen dat het openstaand en dus te verzekeren kapitaal hoger is dan bij een lagere rentevoet.
  • Wijze van terugbetalingen: Vaste termijn (tijdelijke dekking overlijden met vast kapitaal) of mensualiteit (kapitaal en interest)
  • Leeftijd bij onderschrijving van de polis: hoe jonger u bent op het ogenblik van de aanvang van de polis, hoe lager de premie zal zijn. Dit komt doordat het risico lager is dat u tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden. 
  • Gezondheidstoestand: Alvorens een maatschappij beslist of ze het risico van uw overlijden wil aanvaarden, zal er een beknopte of uitgebreide medische vragenlijst gepresenteerd worden. Indien daaruit blijkt dat u een aandoening hebt (gehad) waardoor u een verhoogd risico heeft om vroegtijdig te overlijden, kan de verzekeraar beslissen om uw aanvraag te weigeren of een bijpremie aanrekenen. Voor sommige aandoeningen/ziektes (zoals bijvoorbeeld diabetes) bestaan er oplossingen op maat.
  • Hobby's: Indien u in uw vrije tijd gevaarlijke hobby's of risicovolle sporten beoefent, kan men hiermee rekening houden bij de bepaling van uw premie. Vaak worden deze risico's uitgesloten. Raadpleeg steeds de algemene voorwaarden.
  

   

Voor een offerte op maat neemt u contact op met een van de aangesloten verzekeringsmakelaars. Deze drie maatschappijen zijn veelal de goedkoopste van de markt.

     

Gepost door: stijn