Wat is een vermogensplan?

Home » Blog » Wat is een vermogensplan?
03 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Advies

Wat is een vermogensplan?

Het is een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning. Het is een uniek samenspel tussen vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht. Een duidelijk zicht op financiële zaken op lange termijn zorgt immers voor een betere gemoedsrust.

  

Het vermogensplan bestaat uit zeven onderdelen

  1. Een vermogensbalans die inzicht geeft in uw huidige netto vermogen.
  2. Een overzicht van uw huidige inkomsten en uitgaven om uw spaarvermogen of –capaciteit of (tijdelijke) liquiditeitstekorten in kaart te brengen.
  3. Een risicoanalyse die de financiële gevolgen van pensionering, invaliditeit en/of overlijden illustreert.
  4. De pensioenopbouw (legaal en extralegaal).
  5. Een analyse van de structuur van uw zakelijk vermogen, met bijzondere aandacht voor inkomensoptimalisatie.
  6. De vermogensbescherming, waarbij de beleggingsportefeuille wordt getoetst aan het veronderstelde rendement, de veronderstelde beschikbaarheid van de gelden en het gewenste risicoprofiel.
  7. Een successieanalyse met een juiste kruisbestuiving tussen het burgerlijk recht en het fiscaal recht.

 

  

Maak een afspraak met een adviseur voor onafhankelijk advies op maat van uw situatie.

Gepost door: stijn