Wat is er gedekt in een brandverzekering?

Home » Blog » Wat is er gedekt in een brandverzekering?
28 dec 2016
Particulieren - Verzekeren

Wat is er gedekt in een brandverzekering?

In de brandverzekering zijn er 3 soorten dekkingen te onderscheiden: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen en de optionele dekkingen.

  

De basiswaarborgen omvatten bij elke verzekeringsmaatschappij dezelfde gevaren. Hieronder verstaan we de schade aan uw woning door explosie/implosie, bliksem, aanslagen en arbeidconflicten, botsen met een voertuig, boom of dier, hagel, storm, sneeuw- en ijsdruk en natuurrampen.

De meeste brandverzekeringen bieden ook bescherming bij:

  • Schade aan uw elektrische toestellen door kortsluiting of een stroomstoot
  • Schade door (abnormale) rookvorming of roet
  • Waterschade: een breuk in een leiding of insijpeling via het dak
  • Schade aan de woning veroorzaakt door inbrekers
  • Glasbreuk: deze term dient niet meer zeer strikt genomen te worden. Een barst in keramische kookplaat of een LCD-televisiescherm kunnen hier ook onder vallen.
  

Het is aan te raden om dit goed na te gaan alvorens de verzekering af te sluiten, aangezien elke verzekeringsmaatschappij haar eigen invulling kan geven aan deze dekkingen. Raadpleeg zeker de algemene voorwaarden van de polis.

Verder wordt ook uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die door uw woning kan worden toegebracht verzekerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan dakpannen die tijdens een storm wegvliegen en een wagen beschadigen.

Zelfs als huurder is het belangrijk om uw aansprakelijkheid te verzekeren: indien er zich schade voordoet aan de woning waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld, zal u deze schade moeten vergoeden. Het is aan te raden hiervoor uw huurcontract goed na te kijken, aangezien sommige eigenaars zelf al de nodige stappen hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat uw aansprakelijkheid als huurder gedekt is.

  

Bij een schadegeval kunnen ook kosten komen kijken die niet rechtstreeks met het schadegeval verbonden zijn. Hiervoor worden de aanvullende dekkingen aangesproken:

  • De reddingskosten: dit zijn de kosten die u heeft gemaakt om verdere schade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van blustoestellen of het (voorlopig) dichtmaken van een raam wanneer dit werd gebroken
  • De expertisekosten
  • De opslag van uw meubels gedurende de periode van herstelling of heropbouw indien het onmogelijk is om ze in het beschadigde pand te laten staan
  • De kosten voor het slopen van het beschadigde pand

De aanvullende dekkingen kunnen verschillend zijn per verzekeringsmaatschappij.

  

Tenslotte zijn er de optionele of facultatieve dekkingen. Zo kan u een verzekering nemen tegen diefstal, voor schade aan uw zwembad of tuin…

Ook de indirecte of onrechtstreekse verliezen maken deel uit van de optionele waarborgen. Deze voorzien in diverse kosten die u moet maken naar aanleiding van het gedekt schadegeval: telefoontjes die u moet plegen naar aannemers, het rondrijden om op zoek te gaan naar vervangende materialen/goederen, tijdverlies (verlof)...

   

  

U wil een brandverzekering aanvragen? Maak dan een afspraak met een van de aangesloten verzekeringsmakelaars.

  

  
Gepost door: stijn