Wat is het verschil tussen een gebundelde verkoop en koppelverkoop en is het toegestaan?

Home » Blog » Wat is het verschil tussen een gebundelde verkoop en koppelverkoop en is het toegestaan?
22 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Lenen

Wat is het verschil tussen een gebundelde verkoop en koppelverkoop en is het toegestaan?

Koppelverkoop blijft verboden wanneer één bestanddeel ervan een financiële dienst is en verricht wordt door één onderneming of door ondernemingen handelend met een gemeenschappelijke bedoeling. Maar allereerst, wat is het verschil tussen koppelverkoop en gebundelde verkoop?

  

Gebundelde verkoop

Het aanbieden of verkopen van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de kredietovereenkomst ook afzonderlijk aan de consument beschikbaar wordt gesteld, maar waarbij niet noodzakelijkerwijs dezelfde voorwaarden gelden als wanneer deze in combinatie met de nevendiensten wordt aangeboden.

   

Koppelverkoop

Het aanbieden of verkopen van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de kredietovereenkomst niet afzonderlijk wordt aangeboden aan de consument.

   

Het maakt het er niet transparanter op, dat stelt ook het Europees Hof van Justitie:

Voorts kan een gezamenlijk aanbod op zich bij de consument het idee van een prijsvoordeel wekken. Bijgevolg houdt een gezamenlijk aanbod waarvan een van de bestanddelen een financiële dienst is, een verhoogd risico in op een gebrek aan transparantie met betrekking tot de voorwaarden voor en de prijs en de exacte inhoud van die dienst. Derhalve kan een dergelijk aanbod de consument misleiden aangaande de werkelijke inhoud en eigenschappen van de aangeboden combinatie en hem tegelijkertijd de mogelijkheid ontnemen om de prijs en de kwaliteit van dit aanbod te vergelijken met soortgelijke prestaties van andere marktdeelnemers.

  

De conclusie of koppelverkoop is toegestaan is de volgende:

  • Koppelverkoop kan voor eenvoudige niet-financiële producten, steeds in het belang van de consument en met respect voor bestaande wetgeving
  • Koppelverkoop kan niet indien er een financieel product betrokken is in het verhaal
  

   

Weet dat u niet verplicht bent om bijkomende financiële producten af te sluiten? Het zou wel kunnen dat u geen of minder korting krijgt. Vraag daarom steeds een voorstel met en zonder bijkomende randproducten. Zo kan u vergelijken en uw productmix zelf samenstellen.

Gepost door: stijn