Wat te doen bij schade?

Home » Blog » Wat te doen bij schade?
29 dec 2016
Particulieren - Verzekeren

Wat te doen bij schade?

Wanneer er zich een schadegeval voordoet moet u, als verzekeringsnemer, de nodige stappen ondernemen om verdere schade te voorkomen of om de schade die reeds is ontstaan, te beperken. Indien mogelijk, wordt er ook van u verwacht dat u voorkomt dat het schadegeval zich opnieuw voordoet.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk uw makelaar of verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van het schadegeval. Zij zullen u vragen naar de datum, de plaats, de oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval en een omschrijving van de schade te geven.

Nadat de administratieve formaliteiten van de schade-aangifte zijn vervuld, zal men een raming van de schade vragen. U kan hiervoor zelf een berekening opmaken, of een offerte vragen aan een vakman. Aangezien er vaak een expert zal worden aangesteld om het schadegeval de bestuderen, is het belangrijk dat u, indien mogelijk, niets verandert aan de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan. Indien dit toch noodzakelijk is (bijvoorbeeld wanneer in de winter door blikseminslag de verwarmingsketel stuk is en het noodzakelijk is om te verwarmen) is het belangrijk dat u de beschadigde stukken ter beschikking houdt van de expert. De expert moet de schade zelf kunnen vaststellen, anders is er geen tussenkomst van de verzekeraar mogelijk.

Verzamel alle documenten, foto's, procesverbaal en andere stukken om uw schadedossier te ondersteunen.

  

  

Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon die aangesloten is bij Het Financieel Huis, hij zal u begeleiden bij de aangifte van uw schade.

  

  

U kan uw schadegeval bij de meeste maatschappijen online aangeven. Hieronder krijgt u alvast een overzicht van enkele patners waarmee de verzekeringsmakelaars die aangesloten zijn bij Het Financieel Huis vaak mee werken. Klik op het logo van de maatschappij om direct naar de schadeaangifte pagina te navigeren.

  
     

Gepost door: stijn