Wat wilt Financial Well-Being zeggen?

Home » Blog » Wat wilt Financial Well-Being zeggen?
18 jul 2020
Financial Well-Being

Wat wilt Financial Well-Being zeggen?

Financial Well-Being is, volgens het Consumer Financial Protection Bureau, “een staat van zijn” waarin een persoon:

  • volledig kan voldoen aan zijn huidige en lopende financiële verplichtingen; 
  • zich veilig kan voelen over zijn financiële toekomst; 
  • en in staat is keuzes te maken om een prettig leven te leiden.

Het kan ook worden aangeduid als financial wellness en is het uiteindelijke doel van financiële educatie. 

Ik definieer financial wellness meer als een “echte staat”, niet als een gevoel op zich... het is een pad om deze “staat” te bereiken. Net als bij financiële gezondheid heb je toegang tot financiële producten en oplossingen, kan je je rechten verdedigen, heb je een stabiel inkomen, heb je of ben je goed op weg om je vermogen op te bouwen en te vergroten en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Financiële gezondheid verwijst naar zaken als budgetterings- en besparingsmogelijkheden, nettowaarde, spaartegoeden en wanneer je op pensioen kunt gaan. Het heeft dus alles te maken met je financiële situatie en is daarmee wat anders dan financial wellness omdat het niet het aspect van emotioneel welzijn of gevoelens omvat dat well-being wel doet. We streven dus naar financial well-being en financial wellness, algemene financiële gezondheid en het totale welzijn voor iedereen. Financiële stabiliteit is essentieel in alle economische klimaten, en vooral in deze onzekere tijden. Je kan geen robuust huis bouwen op zand, een stevige fundering, een stabiele basis is nodig. In mijn boek: “De weg naar financial wellness”, praat ik over Maslow en zijn relatie tot de “Piramide van de financiële behoeften”. 

 

De behoeftenpiramide van Maslow

Laten we eerst even kijken naar het werk van Abraham Maslow, de beroemde Amerikaanse psycholoog die de “Behoeftenpiramide” heeft ontwikkeld. In zijn baanbrekend werk heeft Maslow de menselijke behoeften ingedeeld in vijf niveaus, geordend van de fundamentele behoefte (gezondheid en welzijn) tot de meest complexe behoefte (zelfrealisatie), waarbij telkens aan de lagere behoefte moet worden voldaan om de hogere behoefte te kunnen realiseren. Dit is een model dat de fysieke, sociale en psychologische behoeften schetst waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat een individu zijn ware potentieel kan ontwikkelen.

 

De piramide van de financiële behoeften

Eerst moeten je basisbehoeften ingevuld worden voor je naar een volgend niveau kan evolueren. Deze methodiek kan je ook toepassen in het kader van een gezonde financiële opbouw van je vermogen. Deze is volgens hetzelfde principe opgebouwd. We beginnen onderaan de piramide en gaan dan richting de top van onze financiële behoeften:

  • Primaire behoeften (inkomsten): De meeste mensen voorzien in hun primaire behoeften door het inkomen dat ze verdienen met hun job. Je hebt een inkomen nodig om te kunnen voorzien in je levensonderhoud. 
  • Veiligheid en bestaanszekerheid (verzekeringen): De volgende stap is om je te verzekeren tegen onvoorziene tegenslagen. Met verzekeringen kun je bepaalde risico’s afdekken om je verdiensten en eventueel je opgebouwde vermogen te beschermen. 
  • Behoefte aan sociaal contact (financieringen): Om bezittingen te verwerven heb je vaak een financiering nodig. Je kunt zelfs van financiële hefbomen gebruikmaken om je vermogen te vergroten. 
  • Erkenning en waardering (sparen): Om je (financiële) doelen te bereiken is het een goed idee om daarvoor tijdig te beginnen met sparen. Spaarbuffers leiden tot financiële gemoedsrust en ook financieel zelfvertrouwen. 
  • Zelfontwikkeling (investeren): De top van de piramide bereik je wanneer je erin slaagt je volledig economisch potentieel te vervullen. Dit is het stadium waarin mensen kunnen investeren om toekomstige (extra) inkomsten te genereren. 

De “Piramide van financiële behoeften” is een revolutionair maar simpel model dat op een heldere manier duidelijk maakt wat je nodig hebt om je ware economische potentieel te bereiken. Hoewel ieder mens in andere omstandigheden en uitdagingen terechtkomt om te voorzien in die behoeften, is het mogelijk het model toe te passen op alle inkomens- en demografische groepen. Zoals de “Behoeftenpiramide van Maslow” van toepassing is op alle mensen, geloven wij dat de “Piramide van financiële behoeften” ook op iedereen van toepassing is. Een duidelijk 360-gradenperspectief op het financiële leven van de mensen die je helpt stapsgewijs je vermogen op te bouwen. 

 

Wil je meer weten over de piramide van financiële behoeften? Volg dan ons traject: “de weg naar financial wellness”. Klik op deze link en vind de informatie die je zoekt bij onze Financial Well-Being Academy. Het doel van financiële educatie is financieel welzijn. Bouw samen met ons aan jouw vermogen en financieel zelfvertrouwen. 

Wij bekijken je Financial Well-Being vanuit een totaalperspectief. Heb je interesse in onze aanpak? Neem dan contact op met Het Financieel Huis via dit contactformulier of via e-mail: info@hetfinancieelhuis.be. 

Gepost door: janvandiest