Wat zijn de verschillen tussen feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen?"

Home » Blog » Wat zijn de verschillen tussen feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen?"
04 jan 2022
Particulieren - Advies

Wat zijn de verschillen tussen feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen?"

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen zijn verschillende manieren om een relatie officieel te maken en bepaalde rechten en plichten vast te leggen. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen deze drie opties besproken:

Feitelijk samenwonen:

Feitelijk samenwonen houdt in dat je samenwoont met je partner zonder dat er een officieel document of akte aan te pas komt.

Er zijn geen wettelijke verplichtingen of beschermingen. Bijvoorbeeld, als je uit elkaar gaat, heeft elke persoon enkel recht op wat hij/zij zelf heeft gekocht of betaald tijdens de relatie.

Het is aan te raden om een samenlevingscontract op te stellen om afspraken te maken over onder andere de verdeling van kosten en eigendommen.

Wettelijk samenwonen:

Wettelijk samenwonen is een officiële verklaring van partnerschap bij de gemeente. Er wordt een akte opgemaakt waarin afspraken over de samenleving en de verdeling van de kosten en eigendommen worden vastgelegd.

Partners hebben een aantal wettelijke rechten en plichten, zoals de verplichting om elkaar te helpen en bij te staan in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Een groot verschil met trouwen is dat er geen automatische erfenisregeling is voor wettelijk samenwonenden. Daarom is het aan te raden om een testament op te stellen.

Trouwen:

Trouwen is de meest formele manier van samenleven. Het huwelijk wordt vastgelegd bij de burgerlijke stand.

Partners hebben dezelfde wettelijke rechten en plichten, zoals de verplichting om elkaar te helpen en bij te staan in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Bij overlijden van een partner is er een wettelijke erfenisregeling. Dit betekent dat de langstlevende partner in principe de helft van de gezamenlijke goederen erft en de andere helft naar de erfgenamen van de overleden partner gaat.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de keuze voor feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen vooral afhangt van persoonlijke voorkeur en situatie. Het is altijd raadzaam om een notaris of advocaat te raadplegen voor verdere uitleg en advies.

Gepost door: admin