Wat zijn open en gesloten beleggingsfondsen?

Home » Blog » Wat zijn open en gesloten beleggingsfondsen?
05 jun 2020
Particulieren - Beleggen

Wat zijn open en gesloten beleggingsfondsen?

herschrijven en aanvullen

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een instelling die geld van derden belegt in aandelen of andere waarden of zelfs andere fondsen. Als belegger kan je hierbij al voor een klein bedrag profiteren van risicospreiding en deskundig beheer van jouw eenmalige of inleg op regelmatige tijdstippen. Het voordeel van een beleggingsfonds is dat het een handig middel is om beleggingen meteen te spreiden. De juiste fondsbeheerders kiezen  kan u aan de slag met verschillende fondsenbeheerders. Wel geven we u toegang tot informatie waar voordien enkel professionals over beschikten. Met de nodige tools, gaat u als belegger nu zelf aan de slag.

De verschillen tussen open beleggingsfondsen en gesloten beleggingsfondsen.

  • De gesloten fondsen kennen geen open overdracht van participaties, en zijn dus niet op de beurs verhandelbaar.
  • Open beleggingsfondsen kennen wel overdracht van participaties en zijn daarom wel verhandelbaar op de beurs.

Het tweede onderscheid is tussen open end en closed end beleggingsfondsen.

  • Bij een open end beleggingsfonds is de uitgevende instelling verplicht onbeperkt participaties te kopen en verkopen. Er is dus altijd een tegenpartij. Gevolg is dat de beurskoers van open end beleggingsfondsen altijd ongeveer gelijk is aan de intrinsieke waarde.
    Bij een closed end ligt het aantal participaties vast. De uitgevende instelling kan dus niet altijd als verkoper of koper optreden. De beurskoers van een closed end fonds kan dan ook afwijken van de intrinsieke waarde. Een extra risicofactor derhalve.
Gepost door: stijn