Welke impact heeft de MiFID richtlijn op u?

Home » Blog » Welke impact heeft de MiFID richtlijn op u?
31 mrt 2018
Particulieren - Beleggen

Welke impact heeft de MiFID richtlijn op u?

MiFID is de afkorting van 'Markets In Financial Instruments Directive', de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten. Als u in financiële producten heeft belegd of van plan bent dat te doen, en als u transacties verricht met een onderneming die beleggingsdiensten verstrekt in Europa, zoals een bank of een beleggingsonderneming (hierna 'onderneming'), behoort u tot het doelpubliek van de MiFID-richtlijn.

De MiFID-richtlijn is van toepassing op bepaalde financiële producten (zoals aandelen, obligaties, derivaten, rechten van deelneming in beleggingsfondsen) en voortaan ook op verzekeringsproducten. Zij geldt daarentegen niet voor deposito’s, leningen en ontleningen.

Ondernemingen mogen u de volgende diensten aanbieden waarop de MiFID-richtlijn van toepassing is: zij mogen uw portefeuille beheren in uw naam, u beleggingsadvies verstrekken en uw aankoop- en verkooporders in financiële producten uitvoeren.

Het niveau van beleggersbescherming dat u zal worden geboden, houdt rechtstreeks verband met het soort dienst dat de onderneming u zal verstrekken. Als u een onderneming bijvoorbeeld vraagt om u te adviseren of om bepaalde beslissingen in uw naam te nemen, zal u het hoogste niveau van beleggersbescherming worden geboden. Als diezelfde onderneming op uw verzoek echter aankoop- en verkooporders voor u uitvoert, zal het niveau van beleggersbescherming minder hoog liggen.

De MiFID-richtlijn poneert drie overkoepelende beginselen die de ondernemingen moeten naleven als zij u beleggingsdiensten verstrekken. Op grond van die beginselen dienen die ondernemingen:

  • zich op loyale, billijke en professionele wijze voor uw belangen in te zetten. Bedoeling van dit beginsel is u te beschermen wanneer u zaken doet met een onderneming die, als deskundig beroepsbeoefenaar, sterker staat dan u;
  • u correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie te bezorgen. Die informatie helpt u een beter inzicht te verwerven in de aangeboden producten en diensten zodat u met kennis van zaken een beleggingsbeslissing kan nemen. Dit beginsel garandeert dat u geen tendentieuze of verwarrende informatie ontvangt;
  • u diensten te verlenen die specifiek op uw situatie zijn afgestemd. Bedoeling van dit beginsel is te garanderen dat uw beleggingen aansluiten bij uw behoeften, uw eisen en uw kennis van financiële producten.

Bron: FSMA

Gepost door: stijn